Přejít na článek: Zoologická podsbírka

Zoologická podsbírka

Naprostá většina sbírkových předmětů vertebratologické sbírky pochází z let 1965-1990. Je výsledkem soustavných faunistických výzkumů prováděných tehdejšími pracovníky muzea (RNDr. Pavel Řepa - zoolog a kurátor sbírek do r. 1991; František Šebor - zoologický preparátor). Reprezentativní část sbírkového fondu byla veřejnosti poprvé představena stálou expozicí v r. 1978. Tato byla v r. 1999 nahražena nově koncipovanou přírodovědnou expozicí "Příroda Českého lesa a jeho podhůří".

Sbírka čítá 6 863 položek různých systematických skupin obratlovců. Její součástí jsou lihové preparáty ryb, obojživelníků a plazů, kolekce dermoplastických preparátů ptáků a savců, menší osteologická sbírka a rozsahem nevelká sbírka vajec a hnízd. Kvantitativně dominuje dokumentační sbírka drobných savců (rejskovití, myšovití, hrabošovití) s preparáty upravenými do podoby tzv. balků, dále kosterním materiálem a lihovými preparáty některých vnitřních orgánů.

Prohlídka sbírky

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Zoologická podsbírka