Přejít na článek: Entomologická podsbírka

Entomologická podsbírka

Sbírku tvoří materiál shromážděný v průběhu 60. - 80. let 20.st., a to především vlastní výzkumnou činností v regionu, dílem pak i příležitostnou koupí od místních amatérských entomologů (např. MUDr. Augustin Dombrovský).

Kolekce je tvořena takřka výhradně exsikáty hmyzu deponovanými v typizovaných entomologických krabicích. Z přirozených důvodů (absence výjimečných stanovišť ve sběrné oblasti) převažují relativně běžnější druhy, což ovšem není nedostatkem sbírky, neboť tato řádně plní svůj základní úkol.

897 inventárních čísel

Prohlídka sbírky

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Entomologická podsbírka