Přejít na článek: Botanická podsbírka

Botanická podsbírka

Sběrnou oblastí je Český les s předhořím; z fytogeografického hlediska jde zejména o tyto fytochoriony: Český les, Tachovská brázda, Tepelské vrchy, Plzeňská pahorkatina vlastní.

Základem sbírky je materiál získaný vlastní výzkumnou činností v regionu (V. Toman - 60. léta 20 st.; P. Nový 60.-70. léta 20 st.; P. Mudra 80. léta-dosud). Tento materiál byl během existence přírodovědného oddělení muzea obohacen o herbářové sbírky některých významných regionálních flóristů (J. Jahn 1897-1912; L. Kresl 30.-70. léta 20. st., M. Vondráček 90. léta 20. st. aj.)

Dominují sběry cévnatých rostlin, z nižších rostlin jsou četněji zastoupeny jen mechorosty (Hepaticopsida + Bryopsida). Součástí kolekce je i menší dendrologická sbírka, obsahující vzorky dřev, větévky s pupeny, sbírka plodů, šišek a semen.

2 038 inventárních čísel

Prohlídka sbírky

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Botanická podsbírka