Přejít na článek: Geologická podsbírka

Geologická podsbírka

Sbírka minerálů a hornin z významných geologických lokalit v Českém lese a jeho podhůří.

Sbírka pochází z rozmezí let 1950-1968. Jejím základem je materiál získaný převážně dr. Šípkem z Národního muzea v Praze, jenž byl později rozšířen darem zdejších hlubinných (uranových) dolů.

Rozsahem nevelkou sbírku tvoří zejména vzorky minerálů a hornin moldanubika Českého lesa a přilehlé oblasti bohemika, popř. kyselých či bazických magmatitů soustředěných podél zlomové linie českého křemenného valu.

317 inventárních čísel

Prohlídka sbírky

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Geologická podsbírka