Přejít na článek: Národopis Českého lesa
Zrušit hledání

Národopis Českého lesa

Měšťanský interiér z přelomu 19. a 20. století, návštěva venkovské domácnosti a další ukázky ze života v Českém lese

Měšťanský interiér

Expozice je instalována v patře a využívá prostor bývalých klášterních cel. Je tedy členěna do devíti pokojů - devíti oblastí znázorňujících život městského, ale především venkovského obyvatelstva v minulosti. Jedna místnost představuje měšťanský interiér z přelomu 19. a 20. století. Vystaven je nábytek, sklo, porcelán, panenka i řada zajímavých drobností.

Venkovská domácnost

Protipól tvoří místnost s lidovým malovaným nábytkem, který se v dané době používal ve venkovských domácnostech
našeho regionu. Další místnosti jsou věnovány vždy určité činnosti. V jedné jsou vystaveny předměty spojené s chovem včel. Raritou je zde slaměný úl ve tvaru ženské postavy.

Kovářství

Návštěvníky rovněž zaujme část zabývající se kovářstvím. Je zde instalován velký kovářský měch, řada výrobků i ukázka kovářského náčiní , u kterého jsou vysvětleny jednotlivé kovářské operace. Důležitou součástí obživy venkovského obyvatelstva byly polní práce. Expozice věnovaná této činnosti ukazuje mimo jiné postroje pro koně i voly.

Oděv a jeho výroba

Specifickou a přitom neodmyslitelnou součástí života na venkově byl oděv a jeho výroba. Prohlídka kolovratů, motovidel, hachlí , drhlic a tkalcovského stavu je pro malé děti na požádání doplněna vyprávěním pohádky Jak krteček ke kalhotkám přišel. Nejen malé návštěvníky zaujme bohatá sbírka modrotiskových forem, staré žehličky i ukázky dobového textilu včetně regionálních krojů a šperků.

Kuchyně

V další části expozice návštěvník uvidí, jak velkých změn doznalo zařízení kuchyně i kuchyňské práce jako takové. Je zde vystaveno několik máselnic různých typů, lis na tvaroh, různé nádobí a náčiní.

Hrací mechanismy

Poslední místnost je tachovským specifikem a je věnována hracím mechanismům. Návštěvník zde může nejen vidět ale i slyšet. Instalován je zde píšťalový orchestrion s měchy jenž doplňuje hrací skříňka s jazýčkovým mechanismem.

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Národopis Českého lesa