Přejít na článek: Historie do roku 1945
Zrušit hledání

Historie do roku 1945

Expozice historie okresu Tachov od počátku osídlení do konce 2. světové války


Expozice prostřednictvím fotografií, archivních materiálů, map, multimédií a především originálních artefaktů seznamuje s historií okresu Tachov. Přibližuje nejdůležitější historické etapy – pravěk, zlatou éru „Otce vlasti" Karla IV., husitské války, válku třicetiletou, 1. i 2. světovou. Představuje také řemesla a průmysl minulosti. Včetně regionálního specifika, jímž bylo zpracování perleti na knoflíky a drobnou galanterii. Ukazuje také nejvýznamnější dosud zachované památky – hrady, zámky, kláštery. Vypráví i příběhy řady měst, městeček a dalších sídel. Je dokladem, že na rozvoji regionu i na průběhu jednotlivých historických etap se podíleli Češi, Němci, Židé. Že se tu spolu stýkali i potýkali. Texty expozice jsou uvedeny v českém i německém jazyce.

Expozice byla realizována v rámci projektu Do muzeí-poznávat, setkávat se, porozumět si/ Treffpunkt Museum-lernen, begegnen, sich verständigen, jenž byl podpořen z dotačního titulu Cíl EÚS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020. Bavorským partnerem bylo muzeum ve Weiden, kde je také instalována dvojjazyčná expozice historie zdejšího regionu. Ovšem v užším teritoriálním vymezení pouze bližšího okolí města Tachova.

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Historie do roku 1945