Historie do roku 1945

Pozor! Expozice je v rekonstrukci, v letech 2019 - 20 je dočasně odstraněna

Expozice je instalována v přízemí budovy. Je seřazena chronologicky a členěna podle jednotlivých období, které sehrály v historii regionu Tachovska hlavní úlohu. Začátek je věnován pravěku našeho regionu. Na schématické mapě jsou zakreslena nejdůležitější archeologická naleziště. Jsou zde rovněž instalovány předměty nalezené při vykopávkách.

Středověk, řemesla

Další úsek je věnován ranému středověku. Zdůrazněn je význam hraničních opevnění Přimdy a Tachova stejně jako benediktinského kláštera v Kladrubech. Jsou tu modely hradů Přimdy a Tachova, které stály na zemské stezce z vnitrozemí do Německa. Významnou kapitolou v dějinách příhraničního tachovského regionu bylo období husitských válek. Vedle modelů husitských zbraní a dobového oblečení jsou vystaveny i autentické gotické památky - šipky z kuší, penízky, mešní roucho, fragment božích muk i kámen připomínající velký požár Tachova. Následuje připomínka hraničářské minulosti regionu - úsek věnovaný Chodům na Tachovsku. Dalším válečným konfliktem, který poznamenal vývoj našeho kraje, stejně jako celé Evropy, byla třicetiletá válka.

V této části expozice je návštěvník seznámen s nejdůležitějšími bitvami, ke kterým v našem regionu došlo. Důležitěji ovšem i s faktem, že v tomto období bylo do té doby královské město Tachov prodáno císařskému plukovníkovi baronu Husmannovi (a tím se stalo druhořadějším městem poddanským). Pro návštěvníky atraktivní je brnění ze 17.století, ukázky zbraní, klíčů ale především nejstarší vyobrazení města Tachova. Dále se expozice věnuje řemeslům na Tachovsku.

Židovské osídlení

Tóra byla donedávna v expozici jedinou připomínkou staletého židovského osídlení regionu. Na počátku roku 2007 byla tato část expozice rozšířena a tvoří tak relativně samostatnou expozici židovského osídlení na Tachovsku. Jsou zde instalovány původní plány, model i autentická mozaika přenesená z místa, kde do křišťálové noci v roce 1938 stála tachovská synagoga. Fotografie zachycují celý transfer mozaiky z původního umístění do muzea.

Na textech a mapách je zobrazena historie židovských obcí na Tachovsku, dobové i současné fotografie. Další materiály představující výzkum a dokumentaci židovských hřbitovů v regionu, kterému se muzeum intenzivně věnuje již několik let. Součástí tohoto úseku expozice je i pamětní deska tachovským obětem holocaustu.

 

Lákadlem pro návštěvníky muzea je velkoformátový obraz znázorňující sv.Floriána hasícího starý Tachov, rovněž však ukázky chladných a palných zbraní a mincí z 18. století.

Rozvoj průmyslu

Dále expozice seznamuje s rozvojem průmyslu na Tachovsku. Pozornost je věnována sklárnám, zpracování perleti, zpracování dřeva a dalším.

K období 1.sv.války se kromě mnoha dalších exponátů vztahuje i jeden ojedinělý - dřevěná socha tachovského ozbrojence, jehož brnění je tvořeno hřebíčky různých velikostí. Tyto hřebíčky si kupovali obyvatelé města, šlo totiž o sbírku na válečné výdaje a sirotky.

2. světová válka

Region při hranici České země, osídlený převážně německým obyvatelstvem, byl velmi citelně dotčen vznikem Československé republiky, a to svým způsobem daleko více než nástupem nacismu v Německu a mnichovskou dohodou. Následně ovšem dalekosáhle i následujícím válečným a především těsně poválečným obdobím. Expozici uzavírají předměty připomínající konec války - součásti výstroje americké armády a oblek vězně z pochodu smrti.

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea