Přejít na článek: Sborníky 2010-2019

Sborníky 2010-2019

2019/36

 • P. Mudra: Dějiny botanického výzkumu na Tachovsku
 • V. Bystrický: Rybníky města Stříbra kolem 1. poloviny 16. stol.
 • M. Novotná: "Lidé ti křivdili, Bůh Ti dal spravedlnost". Případ MUDr. Josefa Girschicka
 • Š. Čadek: Tachovští padlí ve druhé světové válce
 • Š. Čadek, J. Edl: Bibliografie literatury k dějinám okresu Tachov 2017 – 2018

2017/35

 • P. Řepa : Ptáci hnízdící v městě Tachově 
 • P. Rožmberský : Nápravy a nápravníci na příkladu Benešovic a Lobez

 • V. Chvátal: Autoři židovských náhrobků na Stříbrsku a Tachovsku

 • P. Polakovič: Čeští vystěhovalci v Brazílii

 • L. Koscelník Packanová: Příspěvek k domácímu zpracování perleti na Tachovsku

 • J. Brichtová: Národní jednota pošumavská v Tachově

 • S. Schott: Integrace uprchlíků a odsunutých občanů po r. 1945 v jejich novém domově

 • J. Edl, Š. Čadek: Bibliografie literatury k dějinám okresu Tachov 2001-2016

2015/34

 • J. Edl, V. Chvátal: Stará synagoga v Tachově
 • K. Petráň: Konec druhé druhé světové války na západě Čech očima německého důstojníka
 • D. Polakovič: Poslední vůle tachovského cadika (K osobnosti Joachima Adlera zvaného Nachum Sofer)
 • Z. Procházka: Epitaf Sebastiana Perglára a další náhrobníky ze zničeného kostela svatého Bartoloměje v Pořejově uložené ve sbírkách Muzea Českého lesa v Tachově
 • N. Rayman: Archeologický výzkum v areálu Rybeny v Tachově
 • P. Řepa: Mizející a objevující se druhy ptáků na Tachovsku
 • H. Vetráková: Popis krajiny okresu Tachov v I. vojenském mapování a stabilním katastru
 • J. Hutníková: Tachovské muzeum v prvních letech své existence

2013/33

 • V. Matoušek: předběžná zpráva o 2. a 3. sezóně archeologického výzkumu bojiště u Rozvadova z roku 1621
 • J. Dobrý: Zpráva o dendrochronologické analýze uhlíků z výzkumu Rozvadov 2011, Bation I
 • P. Hrnčiřík: Příspěvek k nálezům munice v prostoru bojiště Rozvadov 1621 - souhrn za období 2010-12
 • K. Petráň: Podíl spojeneckých letců a vojáků při osvobozování města Kladrub a následném přechodu k mírovému životu
 • V. Chvátal: Vídeňští lékaři přišli z Nedražic. Židovská emancipace 19.-20. století v příběhu lékařské rodiny Abelesů
 • P. Řepa: Sovy (Strigiformes) okresu Tachov / Owls (Strigiformes) in the District of Tachov

2011/32

 • V. Matoušek a kol.: Zpráva o první sezoně systematického archeologického výzkumu  bojiště z roku 1621 u Rozvadova:
 • V. Matoušek: Úvod
 • J. Dobrý: Dendrologická analýza zbytků z bojiště u Rozvadova z roku 1621
 • J. Zavřel: Morfologické a geologické poměry lokality
 • P. Hrnčiřík: Příspěvek k nálezům munice do ručních palných zbraní v prostoru bojiště Rozvadov 1621
 • J. Török: Posouzení a průzkum militárií a ostatních kovových nálezů z bojiště roku 1621 u Rozvadova v rámci konzervace
 • M. Novotná: Osudy pomníku Josefa II. v Tachově
 • M. Vetrák: Kostel sv. Anny u Pořejova
 • K. Petráň: Malý příběh z Velké války aneb "Sladké a čestné jest pro vlast zemřít"
 • P. Řepa: Hrabaví (Ralliformes) Tachovska
Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Sborníky 2010-2019