Přejít na článek: Sborníky 1970-1979

Sborníky 1970-1979

1979/12

 • L.Novák: Stříbrský rudný distrikt
 • A.Beneš- S.Vencl: Příspěvek k pravěku Tachovska
 • E.Maur: Odboj nevolníků na panství Třebel
 • G.Hofmann: Obchodní styky sklárny ve Zlatém potoce v polovině 18.století
 • H.Minátová: Komunikace na území Českého lesa v letech 1500- 1848
 • J.Krupička: Zajímavý střevlíkovití brouci na Tachovsku
 • P.Řepa: Živočišní obyvatelé státní přírodní rezervace Anenské rybníky u Mariánských Lázní
 • P.Nový: Připravovaná chráněná území přírody okresu Tachov

1978/11

 • J.Janouškovec: Soupis kronik z okresu Tachov, uložených v okresním archivu
 • G.Hofmann: Zřízení pošty v Boru r.1841
 • V.Válek: K typonomii Tachovska
 • K.Prach: Stručný přehled vývoje rostlinstva v Čechách od poslední doby ledové se zaměřením na Tachovsko
 • V.V.Kremer: Založení kláštera kladrubského
 • F.Slavík: Dějiny stvávkového hnutí na Tachovsku v období kapitalistického Československa

1974/10

 • G.Hofmann: Porcelánka ve sv.Janu u Kočova
 • J.Martínek: K určení románského kostela ve Stříbře
 • V.V.Kremer: Zaniklé osady na bývalém klášterství kladrubském
 • J.Novák:Co víme o osídlení Plánska a Tachovska ve středověku
 • J.Martínek: Svojšín u Stříbra - kostel sv.Petra a Pavla
 • P.a P.Nový: Údolím Kosího potoka na Tachovsku

1973/9

 • J. Baštář: Dějiny města Stráže u Tachova
 • J.Tesař: Divoké kachny na Tachovsku
 • G.Hofmann: Z minulosti Konstantinových Lázní
 • P.Nový: Mloci na Tachovsku
 • V.V.Kremer: Přehled kladrubských dějin
 • E.Kůs: Státní přírodní rezervace Diana
 • M.Eiselt: Plavení dřeva do Tachova

1972/8

 • J.Novák: Přírůstky středověké keramiky Okresního muzea v Tachově
 • P.Nový: Z botanických zajímavostí Tachovska
 • B.Balatka: Český les
 • O.Peroutka: Vzpomínka starého menšinového učitele
 • P.Nový: Nové nálezy růže alpské
 • D.Böhm- B.Vališ: Pověsti

1972/7

 • V.Býrut - V.Jakl: Z historie husitských oslav
 • J.Križáková: Přehled husitských křižáckých výpadů na území Tachovska
 • V.Bystrický: Jan Telítko, první královský rychtář ve Stříbře po r.1547
 • P.Řepa: Zajímavosti o koloniích racka chechtavého
 • J.Novák: Nález obilní jámy v Tachově
 • K.Prach: Chráněné a některé vzácnější druhy rostlin v okolí Plané u Mariánských Lázní
 • M.Eiselt: Pověsti

1971/6

 • I.Kořán: O stavbě františkánského kostela v Tachově
 • L.Dombrovská: Příspěvek k dějinám židů v Tachově
 • P.Řepa: Vodní ptáci na rybnících Tachovské brázdy
 • M.Halová: Vodní tvrz a obec Pernolec
 • M.Halová: K dějinám skláren na Tachovsku
 • M.Eiselt: Pověsti

1970/5

 • R.Turek: Stavební ráz středověkých hradů na Tachovsku
 • M.Halová - A.V.Růžička: J.Š.Baar v Přimdě
 • J.Pech: Parky a sady tachovského okresu
 • R.Kunzmann: Vzpomínka na českou menšinovou školu v Boru u Tachova
 • E.Couf: Z kroniky obce Milíře (r.1950-51)
 • J.Kráčmarová - M.Eiselt: Pověsti

1970/4

 • E.Maur: Panství Planá za války o rakouské dědictví
 • F.Rubeš: Hrad a zámek Bezdružice
 • J.Dvořák: Geografie zemědělství okresu Tachov v letech 1890-1925
 • M.Halová: Hrad Falštejn
 • V.Válek: Potvrzení privilegií horního městečka Hory sv.Michaela
 • M.M.Novotňák: Trpísty
 • Z pamětí Antonína Němce, posledního českého menšinového učitele v Tachově
 • M.Eiselt: Pověsti
Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Sborníky 1970-1979