Přejít na článek: Projekt Rok na vsi

Projekt Rok na vsi

 

Po deseti letech se muzeum vrací k úspěšnému celoročnímu projektu, který realizovalo ve spolupráci se základními školami ve městě a okolí. Každý měsíc bude připomenut některý svátek. Na webu muzea (v sekci Muzejní občasník) bude zpřístupněna prezentace k němu, která poslouží jako inspirace k výtvarné tvorbě dětí a mládeže (do 18 let). Na konci roku 2022 bude z vybraných prací vytvořena výstava a vydán nástěnný kalendář.

KALENDÁŘ PROJEKTU:

Listopad 2021 – sv. Martin (11. 11.)
- Advent (od 28.11.)
Prosinec 2021 – Mikuláš (5.12)
- Vánoce (24.- 26.12.)
Leden 2022 – Tři králové (6.1.)
Únor 2022 – masopust (do 1.3.)
Březen 2022 – Morana (3.4.)
Duben 2022 – Velikonoce (pondělí 18.4.)
- Čarodějnice + stavění máje(30.4.)
Květen 2022 – Svatodušní svátky, letnice, královničky (Letnice 5.6.)
Červen 2022 – Svatojánské slavnosti (24.6.)
Září 2022 - sv. Václav , dožínky (28.9.)
Říjen 2022 – posvícení, hody

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Projekt Rok na vsi