Přejít na článek: Zahrada otevřená - při realizaci
Zrušit hledání

Zahrada otevřená - při realizaci

Rozšíření a zkvalitnění nabídky pro cestovní ruch v muzeu v Tachově

Jeho náplní bylo zbourání přístavby muzea s nevyhovujícím WC a vybudování nového uvnitř budovy. Dále  byl realizován nový vstup a to i pro imobilní návštěvníky a nový přijímací prostor (upraveno i prostranství před ním). Dále prošla úpravou zahrada. Zde nejdříve vykáceny náletové dřeviny,  a pak vybudován rozvod elektřiny pro osvětlení i konání akcí, zatrubněn kanál, upraveny byly rovněž komunikace a opraveny poničené úseky klášterní zdi. Došlo dokonce i k vybudování prostor pro sezónní bistro s možností občerstvení. V jeho blízkosti byl vytvořen dětský koutek a také sociální zařízení pro návštěvníky bistra i zahrady, včetně imobilních. Součástí projektu byl i nákup zastřešení mobilního pódia.

Žádost o dotaci byla podána poprvé do 3.výzvy v r. 2008 – projekt prošel výběrem, pro zpoždění při dodání stavebního povolení nebyl realizován. Znovu přihlášen do 5. výzvy v r. 2009 – vybrán k realizaci, výzva přebodována, zařazen mezi náhradní projekty, a v roce 2012 konečně doporučen k podpisu smlouvy. Smlouva podepsána v září 2012. V ní byl obsažen i přehled financování s předpokládanou výší dotace 5 607 634,90 Kč Poskytovatel dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj, Směr – budoucnost, cíl- prosperita, ROP NUTS II Jihozápad 

Realizátor projektu: Muzeum Českého lesa v Tachově p.o., třída Míru 447, 347 01 Tachov

Architektonické řešení: Ateliér Soukup s.r.o., Klatovská třída 11, Plzeň

Zhotovitel: Stafiko stav s.r.o., Petrovická 283,  344 01 Domažlice

Termín realizace stavby: 1.1.2013 – 30.4.2013

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaciPřejít na začátek článeku: Zahrada otevřená - při realizaci