Výtvarné trienále

Trienále neprofesionální výtvarné tvorby
Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea