Masopust

Postní období vždy předchází masopust ... i v muzeu

Letos ve spolupráci se ZŠ Hornická

Bohatý program v prostorách venku před i uvnitř muzea

13,00h start průvodu maškar od ZŠ Hornická (trasa: ZŠ Hornická – park – zámek – náměstí – soud – restaurace Č.Les – aut.zastávka B.Němcové – restaurace Baroko – muzeum). Přidejte se s maskami do průvodu, nezapomeňte řehtačku, bubínek či jiný „kraválník“. Půjčení masek je možné i na MKS .

V muzeu: v refektáři:tradiční masopustní scénky: 14,00 a 14,30 Masopustní svatba

                                                                       : 15,00 a 15,30 Pohřeb Bakusa

Občerstvení : tradiční masopustní sortiment. Zabijačkové speciality na místě i s sebou domů.

V muzeu výroba škrabošek, prohlídka expozic a výstav

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea