Přejít na článek: Obraz menšin v regionech

Obraz menšin v regionech

Prozatím nepřístupno

 

V měsících březnu a dubnu ( do 2. 5. ) je v muzeu instalována výstava Obraz menšin v regionech. Ta je výstupem projektu „Právní, historické a společenskovědní aspekty nových a tradičních menšin v České republice" podpořeného Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI (DG18P02OVV064 – MK ČR). Seznamuje s tím, které národnosti žily či žijí v našem regionu především ve 20. a 21. století. Ukazuje specifické atributy jejich kultury jak na fotografiích a v textech tak především v řadě autentických předmětů. Výstava bude posléze putovat do dalších muzeí v ČR. Připravuje se komentovaná video prohlídka výstavy i její případná repríza.

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaci Přejít na začátek článeku: Obraz menšin v regionech