Přejít na článek: Akce BUTEO

Akce BUTEO

Zimní sčítání kání. Akce byla vyhlášena v roce 1984 tehdejším ústředním výborem Českého svazu ochránců přírody.

Akce byla vyhlášena v roce 1984 tehdejším ústředním výborem Českého svazu ochránců přírody. Po třech letech byl jejím vedením pověřen současný koordinátor a záštitu převzala jeho základní organizace ČSOP 31/01 Tachov. Od roku 2010 záštitu převzalo jeho pracoviště Muzeum Českého lesa v Tachově.

Akce byla vyhlášena pro získání spolehlivých podkladů o změnách zimního stavu káně lesní a káně rousné v ČR, neboť v té době bylo zastánci odstřelu těchto druhů argumentováno růstem stavů, což výsledky akce nepotvrdily. Dnes akce trvá přes 30 let, takže kromě konkrétního ochranářského výstupu může být také podkladem pro poznání dlouhodobých změn početnosti ptačího druhu a jeho příčin.

Akce je založena na práci dobrovolných spolupracovníků, rozložených po celé republice, kteří každou zimu třikrát sčítají káně na standardním transektu. Podrobnosti jsou v metodice. Je zájem na tom, aby sčítaných transektů bylo co nejvíce, a aby byly ve všech částech ČR, neboť to zajistí reprezentativnost výsledků.
Koordinátorem je RNDr Pavel Řepa, pracovník Muzea Českého les v Tachově:

Kontaktní údaje:

Pracoviště: Muzeum Českého lesa, třída Míru 447, 347 01 Tachov, tel. 374 722 171, e-mail [email protected]

Bydliště: Školní ulice 1328, 347 01 Tachov, pevná linka: 374 721 516, mobil 604 194 010

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea
Přejít na hlavní navigaci Přejít na začátek článeku: Akce BUTEO