výstava prací z Trienále neprofesionální výtvarné tvorby 2018

Soutěžní i výherní neprofesionální díla ze soutěže o Rumplerovu cenu

 

Přijďte se obeznámit, která díla triumfovala a stala se volbou odborné poroty. Výstava potrvá až do 17.6. Takže do muzea na umění.

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea