Se školou z Přimdy do světa. Mezinárodní projekty programu Erasmus+ - partnerství škol

Přimda mezinárodní

 

Jednou z důležitých součástí vzdělávání na školách všech typů je mezinárodní spolupráce dětí a mládeže. Realizovat ji lze několika způsoby, např. v rámci programů eTwinning či Erasmus+, témata projektů mohou být různorodá. Výstava nabízí ukázku dvouleté mezinárodní spolupráce na projektech WATER (zaměřený na vodu a přírodu našich regionů vůbec) a EURAC (zaměřený na historii, přítomnost a budoucnost Evropy), jichž se v letech 2017 -2019 zúčastnili žáci Základní školy v Přimdě.

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea