Lidová zbožnost na Plzeňsku

O lidové zbožnosti v kraji stručně a přehledně

 

Výstava z dílny Západočeského muzea v Plzni si klade za cíl představit co nejširší měrou nejrůznější podoby lidové zbožnosti provázané s liturgickým rokem a dalšími aspekty každodenního náboženského života obyvatel Plzeňska. Představen tak bude Advent, Vánoce, liturgické předjaří, Velikonoce, liturgické jaro, Letnice, liturgické léto a podzim. Necírkevním lidovým svátkům se výstava nevěnuje. Výstavu doplní předměty ze sbírek tachovského muzea. Členemen autorského kolektivu je také v Tachově již dobře známý Mgr. Luděk Krčmář – vedoucí oddělení novějších dějin Západočeského muzea v Plzni.

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea