Jak se ryby mohou navštěvovat

do muzea za tajemstvími přírody

 

K tématu blíže pohovoří pan ing. Miloš Holub z AOPK ČR (tj. Agentury ochrany přírody a krajiny) a Správy CHKO Slavkovský les.

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea