Den vědy a techniky

Muzeum a věda pro veřejnost
Mobilní planetárium v refektáři

 Muzeum se opět zapojilo do celostátní akce AV ČR pro školy i veřejnost. U nás můžete zakusit:

Mechanika, elektronika, robotika na dotek -workshop – technologie. Prezentace a zkoušení robotiky, 3D tisku a technických výrobků studentůStřední průmyslové školy Tachov, Světce 1.

Atlas hnízdního ptactva -Prezentace s kvízem na téma Atlas hnízdního ptactva. Jde o národní projekt s evropskou metodikou. Připravil přední český ornitolog, zoolog muzea RNDr. Pavel Řepa.

Technika v rukou archeologa -Moderní dokumentační techniky movitých a nemovitých památek. Dron – Lidar – 3Dfotografie. Připravil archeolog muzea Mgr. Jiří Chlevišťan

Písmo jako věda – nakouknutí do paleografie -Účastníci se pokusí přečíst kousek historického textu. Prezentaci připravil historik muzea Mgr. Štěpán Čadek.

Co chrání záchranáře?Pracovnícielektrotechnické fakulty ZČU v Plzni prezentují chytrý hasičský oblek SmartPRO a chytrou rukavici SensPro, na jejichž vývoji se podíleli spolu s firmami – Applycon – Vochoc - Holík International – Elitronic

Od 14 h  - Mobilní planetárium

Pracovníci Hvězdárny v Rokycanech a Plzni přivezou do Tachova nafukovací planetárium

a v cca 20minutových programech pozvou návštěvníky na prohlídku hvězdné oblohy. Uskuteční se 7 prohlídek, každá má kapacitu 20 diváků. Akci podpořila f.Rotarex.

Pošli to dál
Řekni o tom kamarádům a udělejte si výlet do Muzea